Nom de l'article Prix Situation géographique
Apeldoorn, Paleis het Loo; "Het Konincklycke Lust Huys Van Zyn Majesteyt Van Groot Brittanie Ect: Op 'T Loo"
€1500,00 Pays-Bas
Apeldoorn, Paleis het Loo; "Veüe et Perspctive du Château de Loo (..)" (verkocht)
€0,00 Pays-Bas
Apeldoorn, Paleis het Loo; "Het Oude Hoff te Loo in Perspectief"
€500,00 Pays-Bas
Apeldoorn, Paleis het Loo; " 't Koninklyke Lust-Hof En Tuyn Op 'T Loo" = "Vue De La Maison Et Jardin Royal Du Loo"
€1600,00 Pays-Bas
Apeldoorn, Paleis het Loo; " 't Koninklyke Lust-Hof En Tuyn Op 'T Loo" = "Vue De La Maison Et Jardin Royal Du Loo"
€1450,00 Pays-Bas
Apeldoorn, Paleis het Loo; "DE FAAM. Gedenkteeken op 's Konings Lustslot Het Loo"
€350,00 Pays-Bas
Apeldoorn, Paleis het Loo; "T' Gezigt van t`Vermaakelyke Lust-Huis het LOO van 't Noorden te Zien (..)" (verkocht)
€0,00 Pays-Bas
Apeldoorn, Paleis het Loo; "Veüe et Perspective du Château de Loo (..)" / Veüe et Perspective en General du Chasteau de Loo (..)"
€750,00 Pays-Bas
Apeldoorn, Paleis het Loo; "Maison de Campagne de S. H. le Roi nommé le Loo (..)", "Buitenverblijf van Z. H. den Koning (..)"
€300,00 Pays-Bas
Arnhem; "Arnhem"
€300,00 Pays-Bas
Brabant; "TABULA DUCATUS BRABANTIAE continens MARCHIONATUM SACRI IMPERII et DOMINIUM MECHLINIENSE (..)"
€750,00 Pays-Bas
Delft; "Specificatie van t geene sich in t PROFYL van de STADT DELFT aen de West zijde opdoet en vertoont"
€850,00 Pays-Bas
Friesland; "Beschryvinge van de Heerlyckheydt van Frieslandt"
€1250,00 Pays-Bas
Garderen; "het Dorp Garderen."
€650,00 Pays-Bas
Gelderland, "Boeken Van de Geldersse Geschiedenissen, Van ’t begin af vervolghd tot aen de afzweeringh des Konincx van Spanien (..)"
€1800,00 Pays-Bas
Gelderland, Veluwe; "Tetrarchia Ducatus Gelriae Arnhemiensis, sive Velavia"
€850,00 Pays-Bas
Gelderland, Veluwe; "De Velouwe Het laeste Vierdeel van Gelderlandt"
€250,00 Pays-Bas
Gelderland, Veluwe; "Ducatus Geldriae Tetrachia Arnhemiensis sive Velavia"
€750,00 Pays-Bas
Gelderland, Zutphen; "Comitatus Zutphania Auth Nicolao Geilkerckio"
€800,00 Pays-Bas
Gelderland; "Geldria Ducatus, et Zutfania Comitatus"
€300,00 Pays-Bas
Panier
Panier (0)