Zeeland, Zeeuws-Vlaanderen; "Nieuwe Caert vande Ghelegentheijt vande Ooster Weelschen Polder (.)"
Category:
Maps
SKU:
5971
Price:
€1250,00
Geographic location:
Netherlands
Title:
"Nieuwe Caert vande Ghelegentheijt vande Ooster Weelschen Polder ende ock de Polder van Lilloo (..)" = "Caerte figuratieve van T LANT VAN WAES ende HULSTER AMBACHT (.)"
Cartographer / Publisher:
Pieter Verbiest
Date:
1655
Technique:
Kopergravure
Dimensions:
49x60
Colouring:
Ongekleurd
Condition:
Matig. Links en rechts wat beeldverlies. Kleine wormgaatjes.
Description

Uiterst zeldzame groot formaat kopergravure met het noord-noordwesten boven. Figuratieve kaart van het Waasland en Hulst / Hulsterambacht. Deze kaart is de voorloper van een grotere kaart van het gebied uit 1656, eveneens uitgegeven door Pieter Verbiest. Hier met een cartouche met de eerst genoemde kaarttitel rechtsonder met datering 1655, rechts daarvan een kanon en landmeter met passer in de hand, daaronder een schaalstok in Brabantse Roeden. Deze cartouche is afgedekt met een kaartfragment. Linksboven een cartouche met een tweede kaarttitel, impressum en datering 1656, zoals die ook op de opvolgende grotere formaat kaart voorkomt. Hier komt ook het kaartfragment op terug. Kompasroos centraal rechts op de kaart. Exemplaren van de "1656 kaart" bevinden zich in de "Bibliothèque nationale de France" te Parijs en in de "Bibliotheca Wasiana" te Sint-Niklaas. Van deze kaart met de twee titelcartouches met dateringen 1655 resp. 1656 zijn geen exemplaren teruggevonden in de openbare collecties. Kopergravure uitgegeven door Pieter Verbiest (1605? -1693) te Antwerpen.

Sh. cart
Sh. cart (0)