Utrecht; "Utrecht Aertsbisdom" (verkocht)
Category:
Books
Geographic location:
Netherlands
Author:
Adam van Vianen
Title:
"Utrecht Aertsbisdom"
Description

'Utrecht Aertsbisdom'. Plattegrond van de stad door A. van Vianen. 1598. Van dezelfde plaat opnieuw uitgegeven -met toestemming van de Vroedschap der stad Utrecht- door zijn kleinzoon Adam van Vianen, a.d. 1651. Gevolgd door een historische beschrijving van de stad door C. Booth en de tekst van de landbrief van Utrecht (samen 15 blz.). De plattegrond meet 20 x 49 cm en bevat bovendien over de volle breedte twee stadsprofielen (ieder 37 x49 cm) (gezien vanuit het oosten en vanuit het westen) (het profiel vanuit het oosten op de achterzijde van de plattegrond afgedrukt met extract vroedschapsresolutie december 1651). Kartonnen band. Mooi exemplaar van een zeer zeldzaam boekwerk.
Van de oorspronkelijke kaartuitgave uit 1598 is geen exemplaar bekend, van de 1621 uitgave is slechts 1 exemplaar bekend welke zich in de collectie Edward Wells bevond en nu onderdeel van de bijzondere collectie van de Universiteit Utrecht uitmaakt.
Zie hiervoor: "Plattegrond en profiel van Utrecht van Adam van Vianen" . 

Sh. cart
Sh. cart (0)