Friesland; "Beschryvinge van de Heerlyckheydt van Frieslandt"
Categorie:
Boeken
Prijs:
€1250,00
Geografische locatie:
Nederland
Auteur:
Bernardus Schotanus
Titel:
"Beschryvinge van de Heerlyckheydt van Frieslandt"
Beschrijving

Beschryvinge van de Heerlyckheydt van Frieslandt tusschen 't Flie end de Lauwers met nieuwe caerten van t landschap in 't algemeen soo oud als nieuw end de drie gedeelten in 't besonder als mede de grietenien end steden (...). Zonder plaats, J. Wellens, z.d. (1664), (8),280,(1) p., met gegraveerde titel, gegraveerd wapen, 2 kaarten van Friesland, 32 (van 33) gegraveerde dubbel-p. (uitslaande) deelkaarten en 10 (van 11) dubbel-p. plattegronden (elk met profiel van de betreffende stad), contemporain perkament, folio.
Etiketjes op/ bij rug en stempels aan het begin; de kaart van Leeuwerdera-deel en de plattegrond van Leeuwarden ontbreken, kaart van geheel Friesland los en vaag watervlekkig; overigens deels met gedichte wormgaatjes, hier en daar kort afgesneden en andere defectjes. 

Winkelw.
Winkelw. (0)