Voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Cartografisch Antiquaiaat EDWARD WELLS
(hieronder te noemen ‘het Antiquariaat’)


Artikel 1:
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door het Antiquariaat aangeboden artikelen.
Artikel 2:
Identiteit van de ondernemer:
Edward Wells
Handelend onder de naam: Edward Wells, Cartografisch Antiquariaat
Vestigingsadres:
Middellaan 10
7314GC Apeldoorn
Telefoonnummer: 06-53979568
E-mailadres: info@edward-wells.nl
KvK-nummer: 09149897
BTW-identificatienummer: NL001922565B42
IBAN: NL02 ABNA 0246 2748 91
Artikel 3:
Iedere klant wordt geacht deze voorwaarden gelezen te hebben alvorens over te gaan tot kopen. Met een bestelling wordt definitief bevestigd dat de klant akkoord gaat met deze voorwaarden.
Artikel 4:
De prijzen van de artikelen worden door het Antiquariaat bepaald en vallen onder de margeregeling. De prijzen bij de artikelen zijn in euro’s en exclusief verzendkosten.
Artikel 5:
Een klant ontvangt na een bestelling van het Antiquariaat een bevestiging van de bestelling waarbij het verschuldigde bedrag wordt opgegeven. Dit bedrag dient aan het Antiquariaat op een door haar bekend gemaakte bankrekening te worden overgemaakt waarna de bestelling wordt uitgevoerd. Deze regeling geldt tenzij een andere afspraak over de betaling door klant en Antiquariaat is gemaakt.
Artikel 6:
De bestelde artikelen zullen ten spoedigste nadat de betaling bij ons is binnengekomen naar het door de klant opgegeven adres middels aangetekende zending worden verstuurd.

Artikel 7:
Bij de door de klant te ontvangen goederen is een factuur gevoegd waarop staan vermeld:
de inhoud van het pakket, de berekende verzendkosten en een duidelijke vermelding dat betaling al is geschied indien dit het geval is.

Artikel 8:
Bij  de door ons aangeboden artikelen is een beschrijving over de kwaliteit aangegeven. Mocht het artikel niet aan de verwachting voldoen dat heeft de klant de gelegenheid om deze binnen 14 werkdagen na ontvangst aangetekend te retourneren. De klant ontvangt dan de kosten van het artikel terug. De verzendkosten die de klant hierbij maakt zijn voor zijn of haar rekening.
Verzending dient op eenzelfde wijze te geschieden als waarop het Antiquariaat de artikelen verzendt.