Welkom bij Edward Wells cartografisch antiquariaat
Cartographic Antiquarian
Meetwiel
 
Last update:
04-07-2019
FRIESLAND, Friesland, Stavoren, 'De Grietenye van Hemelumer Oldevaert ende Noortwolde..' - Edward Wells Cartografisch Antiquariaat
Order or additional info | Share | < Previous  Next > | Back to previous page
FRIESLAND - Friesland, Stavoren, "De Grietenye van Hemelumer Oldevaert ende Noortwolde.." - Sjoerd A. Haackma, Sytse Gravius, Bernardus Schotanus à Sterringa 2535: Friesland, Stavoren, "De Grietenye van Hemelumer Oldevaert ende Noortwolde..", Sjoerd A. Haackma, Sytse Gravius, Bernardus Schotanus à Sterringa, 1664

Technique: Kopergravure
Size in cm.: 28*36
Colouring: Handgekleurd
Condition: Goed. Middenvouw als uitgegeven. Normale marges.
Price: Sold

View in full size
Antieke kaart Friesland # Zeldzame en de vroegst verschenen grietenijkaart met hoog detailniveau. Van het eind van de 16e eeuw tot 1851 waren er in Friesland in totaal 30 grietenijen. Het woord grietenij betekent "bestuursgebied van een grietman". Een grietman (letterlijk: hij die groet) is deels een voorloper van de huidige plattelandsburgemeester in de provincie Friesland, en deels de voorloper van een rechter. De grietenijen maakten deel uit van de kwartieren Oostergo, Westergo en Zevenwouden. In 1851 werd de benaming "grietenij" vervangen door "gemeente" en "grietman" door "burgemeester".

Cartographic Antiquarian Edward Wells specialises in the purchase and sale of antique maps, city maps, atlases, topographical books and charts. We focus exclusively on authentic material, created and published during the period encompassing the 15th to the 19th century.


 
 

{Home}  {About}  {Conditions of Sale}  {Contact}  {Links}

© 2005 edward-wells.nl